Image1\

Podporili nás

 

IES

 

 

Projekty

 

IES

Klimatická aliancia

 

 
Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 24. marca a skončia v utorok 29. marca 2016. Školské vyučovanie sa začne v stredu 30. marca 2016.

Riaditeľ Základnej školy Sološnica ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 150 odsek 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľujem

z prevádzkových dôvodov

riaditeľské voľno

na piatok 08.01.2016.

Nástup do školy na riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude v pondelok 11.01.2016.

O poskytnutí voľna budem písomne informovať starostku Obce Sološnica a Okresný úrad, odbor školstva, Teplická 4, Bratislava. Oznam bude zverejnený aj na webovej stránke školy.

 

 riaditeľ školy

Naši šiestaci sa zúčastnili dňa 16.9.2015 nahrávania súťažnej televíznej relácie Daj si čas, v ktorej zvíťazili nad žiakmi z Veľkých Levár. Reláciu bude Slovenská televízia vysielať 31.10.2015 v dopoludňajších hodinách.

Riaditeľstvo ZŠ Sološnica oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude v stredu 2.9.2015 o 8:00 hod. v areáli ZŠ Sološnica

Výsledok recertifikácie si môžete pozrieť tu: recertifikácia.

Dňa 1. decembra 2014 odišiel z našej školy na miesto primátora Senica zástupca riaditeľa školy p. Mgr. Branislav Grimm. Na jeho miesto nastúpil p. Mgr. Juraj Mäsiar. Obom prajem, aby boli na svojich pozíciach aspoň tak úspešní, ako na predchádzajúcich. Na základe týchto zmien sa zmenil niektorým triedam rozvrh hodín, ktorý zároveň uverejňujeme. Zmeny sú označené červenou farbou.

Mgr. Ivan Kordík, riaditeľ školy

 
Riaditeľstvo Základnej školy Sološnica oznamuje, že v pondelok 22. septembra 2014 bude riaditeľské voľno z dôvodu celodenného štúdia učiteľov.

Zároveň oznamuje, že vo štvrtok 25. septembra 2015 o 15,30 hod. sa uskutoční v školskej jedálni plenárne zasadnutie Rodičovského združenia, po ktorom sa uskutočnia triedne aktívy I.A, V.A a IX.A triedy a podľa potreby konzultácie s vyučujúcimi.

Riaditeľstvo Základnej školy Sološnica oznamuje všetkým žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2. septembra 2014 o 8,00 hod v Základnej škole Sološnica. Školský autobus odchádza z jednotlivých obcí podľa cestovného poriadku ako v minulom školskom roku. 2.09.2014 pôjde len ráno, späť si treba priniesť peniaze na linkové spoje. V stredu už pôjdu spoje aj po vyučovaní.